Grillialue - säännöt

 

GRILLIALUE - PUUHASÄÄNNÖT


 

1.     Noudata aina Puuhaparkin yleisiä puuhasääntöjä (oikealla).
 

2.     Mikäli grilleissä ei ole tulta voit halutessasi sytyttää ne tai pyydä henkilökunnalta apua, niin tulemme sytyttämään ne.
 

3.     Noudata erityistä varovaisuutta grillialueella. Älä jätä lapsia yksin tai valvomatta alueella. Vanhemmat vastaavat lapsien turvallisuudesta.
 

4.     Grilleissä on avotuli, eli varokaa. Älä käytä mitään kropasta irtoavaa esinettä, vaatetta tai korua mihin tuli voisi tarttua.
 

5.     Alle kouluikäisten lapsien vapaa liikkuminen grillialueella on kielletty
 

6.     Grillit voivat polttaa ja tuli tarttua ihmiseen – grillialueella on jatkuva palamisvaara.
 

7.     Jokainen liikku grillialueella / käyttää grillejä omalla vastuulla. PuuhaPark ei vastaa grillialueen turvallisuudesta
 

8.     Alueella ei ole valvontaa